Your Future is Now! Make your Future @ 컴퓨터공학과
입학&취업입학 Q&A

입학 Q&A


[답변] sw중심대학

조회 188

소******** 2021-11-22 13:40

기간은 2024년까지 입니다~!
-----------------------------------------------------------------------------
↓ 원문 : .님께서 2021-11-12 19:08 작성한 게시글↓
-----------------------------------------------------------------------------
sw중심대학 선정 됐다고 들었는데
기간이 내년까지인가요?