Notice


Short Film "Live Show" uploaded on Youtube

조회 42

관리자 2023-10-24 16:27

Short film (10' 32") made in class "Storytelling and Producing Methodology" Visual Contents, Graduate School
Watch the video ⇒<Live Show> 
Title: Live Show
Director: Zhang Kai Cheng
Screenplay: Zhang Kai Cheng, Wang Chu Xuan
Producer: Meng Hui
Executive Producer: Shi Si Wen, Gu Ling Feng
Scripter: Fang Yu Lan
Storyboard: Fang Yu Lan
Cinematographer: Shi Si Wen
Drone: Yin Jia Wei
Production Design: Yin Jia Wei, Liu Xue Yao
Sound Redording: Clement Fedou
Sound Design: Clement Fedou
Editor: Zhang Kai Cheng
Compositing: Shi Si Wen
Poster Design: Clement Fedou, Liu Xue Yao
Spring, 2022